Tôm Khô Loại 1

1,200.000

Hải Sản
Tôm Khô Loại 1

1,200.000

0358664419