Tôm Khô Loại 3

700.000

Hải Sản
Tôm Khô Loại 3

700.000

0358664419